ApartSofaLOGO.png

Regulamin dla najemców
Apartamentów Sofa Spot

 

 

Regulamin określają warunki rezerwacji i najmu apartamentów będących przedmiotem najmu przez TRENDY Jarosław Dardziński, ul. Polna 8R/8, 87-100 Toruń, NIP 7181568037, REGON 451086653, na rzecz Najemcy.

 1. Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 3. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  – nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport)
  – nie chce okazać dokumentu,
  – jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  – podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 6. W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania apartamentu do godziny 11:00  w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby.
 7. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych tego rodzaju używek (również w oknie oraz łazience). Za złamanie zakazu palenia wewnątrz apartamentu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 1000 PLN.
 8. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez towarzyskich, wieczorów panieńskich lub kawalerskich. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje nałożeniem grzywny 1000 PLN oraz usunięciem z apartamentu.
 9. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia apartamentu Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.
 10. Zwierzęta są akceptowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu.
 11. Na terenie wynajmowanego apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.
 12. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą   w wysokości 500 PLN (pięćset).
 13. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.
 14. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia apartamentu, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu oraz do przechowywania kluczy/kodów/pilotów bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.
 15. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w apartamencie.
 16. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu.
 17. Każde dodatkowe sprzątanie na specjalne życzenie Wynajmującego to koszt 80 PLN. W cenę wliczona jest wymiana pościeli i ręczników.
 18. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę pobytu.
 19. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy raz na tydzień, może być dokonana wymiana pościeli i ręczników bez dodatkowych opłat.
 20. Za wszystkie szkody / kradzież powstałe w apartamencie podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.
 21. Wszelkie uwagi lub prośby dotyczące pobytu proszę kierować po nr telefonu: 608649332 w godzinach 8:30-21:00

PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie apartamenty.sofaspot.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Najemca może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed najmem. Po złożeniu Zamówienia Najemca powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany na zamówieniu.
2) zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem apartamentu. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;
3) Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Jeżeli w tym terminie Najemca nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Wynajmujący wyznaczy Najemcy dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Najemca oświadczy, że świadczenia nie spełni, Wynajmujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.